แบบฟอร์มการเข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย

สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทย ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กรุณากรอกชื่อ และนามสกุลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกชื่อเล่น
Please fill your name
Please fill your Nickname
กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ครบถ้วน / Please fill your Birthday
กรุณาระบุสัญชาติของคุณ / Please fill your Nationality
ถ้าท่านเป็นคนไทย ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน (เฉพาะเลข 13 หลักเท่านั้น) / Enter your Passport Number (max. 20 characters) if you are Non-Thai
กรุณากรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ / Please enter your address
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
กรุณากรอกอีเมลสำหรับติดต่อกลับ
กรุณาระบุอาชีพปัจจุบัน


กรุณายอมรับข้อกำหนดของโครงการ