ขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขณะนี้โครงการปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ทางหน้า Website หรือ Facebook Page โดยจะประกาศผลภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563